ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว

ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

งานวิจัย

การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริการการศึกษา

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความค …

งานวิจัย 2

งานวิจัยงานวิจัยงานวิจัยงานวิจัยงานวิจัย …

งานวิจัย 4

งานวิจัยงานวิจัยงานวิจัยงานวิจัยงานวิจัย …

งานวิจัย 3

งานวิจัยงานวิจัยงานวิจัยงานวิจัยงานวิจัย …

ปรัชญา

สร้างสรรค์ปัญญา น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

hat-white[1]

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

ตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่าง
อ่านต่อ
hat-white[1]

ระบบสารสนเทศงานบริการวิชาการ

ตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่าง
อ่านต่อ

เอกสารคู่มือ

hat-white[1]

ขั้นตอนการสมัคร Google Scholar

ตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่าง
อ่านต่อ
hat-white[1]

คู่มือจรรยาบรรณ

ตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่าง
อ่านต่อ

แผนดำเนินงาน

hat-white[1]

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

ตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่าง
อ่านต่อ
hat-white[1]

แผนปฏิบัติการงานวิจัย และแผนปฏิบัติการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563)

ตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่าง
อ่านต่อ

ข่าวสารล่าสุด

news-3
8 มกราคม 2021
ประชุมและชี้แจงแผนการดำเนินโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2564

วันที่ 8 มกราคม 2564 ผศ.ดร.นครินทร์ พริบ …

อ่านต่อ
news-SID-N1-2
25 ธันวาคม 2020
ร่วมโครงการ เพื่อขอรับทุน “ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2564”

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื …

อ่านต่อ
world-soil-day-2020-1
23 ธันวาคม 2020
ร่วมงาน “วันดินโลก” World Soil Day 2020

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.นครินทร์ พร …

อ่านต่อ
news-flagship-2
23 ธันวาคม 2020
ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2564

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภาย …

อ่านต่อ
n-1
20 กรกฎาคม 2020
ร่วมต้อนรับ พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. ผู้ช …

อ่านต่อ